Velkommen til

Søndre Skole Rødby

Den tidligere Rødby Skole en del af Søndre Skole. Søndre Skole har desuden en afdeling i Holeby.
 
 
Søndre Skole Rødby består af 4 elevrelaterede afdelinger:
- Indskolingsafdelingen fra 0. – 3. klasse
- Mellemtrinnet fra 4. – 6. klasse
- Udskolingen fra 7. – 9. klasse
- SFO (Skolefritidsordning) for børn fra 0. – 3. klasse
 
Afdelingen har på 0. - 6. årgang 2 spor. På 7. - 9. årgang er der 3 og 4 spor.
 
Skolen har desuden administrationsafdeling, serviceafdeling og en madbod.
Desuden råder vi over gode udendørs faciliteter med idrætsanlæg, boldbaner og legepladser.

Du kan finde mange oplysninger her på SkoleIntras offentlige forside, men du kan naturligvis finde endnu mere, hvis du logger dig ind på de sider, der kun er for personer med tilhørsforhold på skoleafdelingen.

Besøgstæller

388271
 • ikon
  Søren Pedersen den 29-06-2015
  Skoleintra er nu rullet op til næste skoleår og det nye skema er importeret. Man kan dog ikke forvente, at alle data og funktioner er helt på plads før en gang i august. God sommer!
 • ikon
  Annette Rasmussen den 28-06-2015
  Kære alle elever og forældre i Søndre Skole
  Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig sommerferie og sige tak for samarbejdet i skoleåret 2014/2015. Vi er kommet igennem første år med den nye folkeskolereform og er kommet rigtig fint i mål med mange af de målsætninger, vi satte for dette skoleår. Vi fortsætter efter sommerferien med implementeringen af reformen og nye spændende initiativer.

  Vi har i Skolebestyrelsen vedtaget to nye politikker, som bliver gældende efter sommerferien. Vi vil i skoleåret 15/16 være en mobilfri skole; der er tale om en forsøgsordning, som skal evalueres både kvantitativt og kvalitativt om et år. Vi har allerede afprøvet forsøget i indeværende skoleår i vores 9. klasser med stor succes og stor tilfredshed blandt eleverne. Fra næste skoleår skal alle elever aflevere deres mobiltelefoner ved skolestart og får dem så udleveret igen efter endt skoletid og/eller SFO tid.
  Alle mobiltelefoner bliver opbevaret forsvarligt i sikrede og aflåste skabe. Vores eget forsøg samt de efterhånden mange store undersøgelser, der er foretaget i Danmark på skoler, viser at elevernes læring og trivsel samt koncentration og fokus øges markant. Vi vil gerne skabe nogle rammer, hvor læring og trivsel kan optimeres så meget som muligt.

  Den anden politik er rettet mod Rødbyafdelingens udskolingsklasser. Alle udskolingselever må efter sommerferien gå i byen i den store spisepause midt på dagen. Det er blevet længere skoledage, og vi vil gerne give mulighed for, at eleverne kan gå en tur og få et afbræk i deres skoledag. Eleverne har selv et ansvar for at møde rettidigt til den efterfølgende lektion på skolen.

  I ønskes alle en rigtig dejlig sommer og tak for i år.

  De bedste hilsner
  Skoleleder
  Annette Rasmussen